Antifetfest aneb Jde to i jinak! 2017 je soutěžní festival amatérských filmů pro žáky a studenty z pražských základních a středních škol s tématikou rizikového chování. Soutěž vznikla v roce 2007 v městské části Praha 12, od roku 2008 má celopražský charakter, pořadatelem je hl. m. Praha ve spolupráci s městskými částmi Praha 1 - 22.


Pravidla

Přihlásit lze obrazový snímek s námětem rizikového chování, např. drogová závislost, šikana, rasizmus, homofobie, záškoláctví, gambling, poruchy příjmu potravy, domácí násilí atd.  

Cílem snímků je upozornit na rizikové chování a motivovat k jeho předcházení.

Školy, školská zařízení nebo nízkoprahové kluby mohou do soutěže vyslat maximálně 3 snímky v každé z kategorií:

 • věková kategorie žáci II. stupně základních škol a studenti odpovídajících ročníků víceletých gymnázií,
 • věková kategorie studenti středních škol a odborných učilišť.

Filmový snímek vytváří jednotlivec nebo skupina maximálně 5 tvůrců.

 • Obvodní kola soutěže organizují městské části hl. m. Prahy.

 • Kontaktními osobami pro obvodní kola soutěže jsou protidrogoví koordinátoři jednotlivých městských částí, kteří přijímají filmové snímky spolu s přihláškami do soutěže a posuzují, zda splňují technické požadavky a pravidla soutěže.

 • Pokud městská část obvodní kolo nepořádá a přijala filmové snímky, posoudí jejich kvalitu protidrogový koordinátor/porota dané městské části a vybrané snímky nominuje rovnou do celopražského finále. Pokud je do obvodního kola přihlášen malý počet snímků, nepostupují do celopražského kola automaticky. O jejich účasti rozhodne na základě jejich kvality protidrogový koordinátor/porota dané městské části.

 • Do celopražského finále postupují z městské části vítězné snímky z obou věkových kategorií. V celopražském finále odborná porota vybere tři nejlepší snímky v každé kategorii a jejich autoři získají hodnotné ceny. Porota může udělit zvláštní ceny.

 • Přihlášku a další informace naleznete na internetových adresách www.praha.eu (v sekci primární prevence), http://www.antifetfest.cz a www.prevence-praha.cz.

Harmonogram:

 • Soutěžní snímky budou spolu s přihláškou přijímány do 30. března 2018 na místně příslušném úřadě městské části Praha 1 – Praha 22 a budou adresovány protidrogovému koordinátorovi.
  Seznam protidrogových koordinátorů městských částí naleznete v kontaktech na www.praha.eu. Obálku označte „Antifetfest 2018“.
 • Výběr vítězných snímků městských částí proběhne v dubnu 2018.
 • Pražské finále se uskuteční 13. června 2018 v kině Lucerna.
 • Od května 2018 bude současně probíhat internetové hlasování o Cenu diváka na www.antifetfest.cz.

 

Přadatel si vyhrazuje právo vyřadit snímky se záběry, které jsou v rozporu s platnou legislativou, navádějí k užívání drog, líčí krutá a nelidská jednání, problematiku rizikového chování zlehčují, omlouvají či schvalují. Snímky nesmí obsahovat záběry, které by podněcovaly k nenávisti z důvodu rasy, pohlaví, náboženství, národnosti nebo příslušnosti k určité skupině obyvatel, dále ty, které by bezdůvodně zobrazovaly osoby umírající nebo vystavené těžkému tělesnému nebo duševnímu utrpení způsobem snižujícím lidskou důstojnost, nebo které by mohly vážně narušit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých tím, že obsahují pornografii a hrubé samoúčelné násilí.

Technické parametry:

 • Délka snímku max. 10 minut

 • Na začátku a na konci snímku 3 vteřiny černého plátna („black screen“)

 • Ve snímku se musí objevit: Tento film byl natočen pro Antifetfest. www.antifetfest.cz- jak a kde do filmu větu zařadíte, záleží na vaší kreativitě

 • Obrazový formát 16:9 (preferované rozlišení 720p a 1080p)

 • Kodek: H.264, MPEG-4, AVC (ne Apple ProRes)

 • Kontejner: .mp4, .mov

 • Audio: AC3 (stereo 2.0)

 • Bitrate max. 20 Mbps

 

Klaďte prosím důraz na nejlepší možnou obrazovou a zvukovou kvalitu snímku

O reklamacích, námitkách či nejasnostech rozhoduje s  konečnou platností hlavní pořadatel a současně si vyhrazuje právo změnit či doplnit pravidla, případně soutěž bez udání důvodu zrušit.

 


Krajské kolo

Přehled postupujících filmů do celopražského kola Antifetfest 2018:

Antifetfest 2018 - přehled přihlášených filmů

 

AntiFETfest 2018 - amatérská filmová soutěž pro školy, školská zařízení a nízkoprahové kluby

Hl. m. Praha vyhlašuje soutěž o nejlepší plakát Antifetfest 2018

Radní Radek Lacko oficiálně poděkoval účastníkům letošního Antifetfestu

Antifetfest 2017 zná již své vítěze

Reportáž z Antifetfestu naleznete ZDE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalisté X. ročníku amatérské filmové soutěže Antifetfest

Kategorie základních škol
 

Název školy/název filmu

NZDM Klub R-mosty/Živé vysílání

Základní škola Bítovská/Jen hlas?

Gymnázium Nad Kavalírkou/Šťastnější

Dům dětí a mládeže Praha 6/Kamil

Gymnázium Thomase Manna/Bílý tygr

Základní škola Gutova/Šikana je zlo

Základní škola Květnového vítězství 1554/Byl to jenom sen

Základní škola prof. Švejcara/Touha

Základní škola Klausova /Vnímáš to stejně?

Základní škola Šimanovská/Ruleta s životem

Základní škola V. Vančury/Kdyby
 

Kategorie středních škol
 

Název školy/název filmu

Střední průmyslová škola sdělovací techniky/Rozum

Gymnázium Thomase Manna/Sám

The English College in Prague Anglické gymnázium, o. p. s. /Jízda domů

MICHAEL - SŠ a VOŠ reklamní a umělecké tvorby s.r.o./Postskriptum

 

 

 


Obvodní kola

 


Ke stažení

 

 

 

 

 

 

 

 


E-workshop

 

 


Historie


Kontakt

Kontaktní osoby pro obvodní kola městských částí soutěže Antifetfest 2018

Adresář protidrogových koordinátorů městských částí

 

Kontaktní osoba pro celopražské kolo soutěže Antifetfest 2018

Mgr. Jana Havlíková
(Magistrát Hlavního Města Prahy)
tel.: +420 236 004 168
jana.havlikova@praha.eu

 

Zástupce generálního partnera

Jiří Rohlíček
(ANAFRA s.r.o.)
jiri.rohlicek@anafra.cz

 

Antifetfest na Facebooku