Antifetfest aneb Jde to i jinak! 2017 je soutěžní festival amatérských filmů pro žáky a studenty z pražských základních a středních škol s tématikou rizikového chování. Soutěž vznikla v roce 2007 v městské části Praha 12, od roku 2008 má celopražský charakter, pořadatelem je hl. m. Praha ve spolupráci s městskými částmi Praha 1 - 22.

REFERENCE: JONES, Ted a Chris PATMORE. Škola filmaření: včetně nejnovějších digitálních postupů a technologií.
V Praze: Slovart, 2013. ISBN 978-80-7391-867-5